Wij helpen u graag bij het schrappen van graag

Kabelaars, verzekeraars, gemeenten, banken, energieleveranciers. Zouden dienstverleners ons ooit met tegenzin van een antwoord, dienst of advies voorzien?

Wij helpen u graag

De moeder aller graag-uitsmijters. Deze is van PMA.

Volgens OnzeTaal betekent het bijwoord graag ‘op gretige wijze’ (‘Het eten ging graag naar binnen’) en ‘met genoegen’, ‘met plezier’ (‘Ik kom graag tegemoet aan uw verzoek’).

Het valt niet mee om weerstand te bieden, de kachel moet immers roken. Jan schreef laatst een concepttekst met daarin ‘We adviseren u met plezier’. Dat werd door de opdrachtgever natuurlijk vervangen voor ‘We adviseren u graag’.

Taalkundig is er geen verschil.

Maar de angst voor een andere formulering dan tig bedrijven al op tig websites bezigen, bewijst dat ‘graag’ een cliché is geworden. Een veilige keuze. Dusdanig ingesleten dat het inmiddels een hol vat geworden is.

En we weten hoe holle vaten klinken.

Een kleine bloemlezing, oordeel zelf.

De gemeente Den Haag helpt u graag!

Met uitroepteken. Er staat dan ook een hele gemeente voor u klaar.

OHRA helpt u graag

Als jij geen premie betaalt, zijn zij een klant kwijt. Allicht dat deze verzekeraar ‘op gretige wijze’ wil helpen.

Wij helpen je graag

Denk die eerste zin eens weg. Mis je dan iets?

Wij delen graag

Wat dachten ze bij FloraHolland, hoe vaker je graag gebruikt, des te klantvriendelijker je overkomt?

Beantwoordt graag uw vragen.

‘Klantenservice OV-chipkaart’, een entiteit dus. Sinds wanneer doen entiteiten iets graag?

Hoe het ook kan:

E.ON

Bij E.ON geen ‘graag’ te bekennen. Een stockfotoglimlach zegt immers meer dan duizend worden. 😉