Vertellen wij verhalen of schrijven we teksten?

Goed, we moeten dus een verhaal hebben. Dat onthouden de mensen beter. Dat maken ze zich eigen. Dat vertellen ze door. Komt allemaal door die twee verschillende hersenhelften. Maar wie zorgt voor het verhaal?

In een vorige post zei ik dat een goede tekstschrijver altijd al geneigd was om verhaaltjes te vertellen. Wat is zijn rol in het grote verhaal dat ‘online storytelling’ pretendeert te hebben?

Het kleine verhaal
Stel, je moet een wervend tekstje schrijven. Je denkt aan je doelgroep en je leeft je in. Je verzint een situatie waarin die doelgroep iets mist. Iedereen leest vervolgens geïnteresseerd verder. En hop, daar komt het product dat de lezer miste. Of denkt te missen.

De caravan die onderweg losraakt. Het horlogebandje dat opvallend detoneert. Het meisje in een drukke trein dat niet naast jou maar naast de man met de volle bos haar achter jou gaat zitten. Het zijn allemaal kleine verhaaltjes waarin de lezer zich herkent.

Het grote verhaal
Voor het concept hebben we het reclamebureau. Werk je daar, dan zit je goed. In brainstormsessies wordt een beroep gedaan op je creativiteit. Waar elke goeie copywriter meer dan gemiddeld mee bedeeld is.

Werk je voor de klant, dan mag je hopen dat elementen van het verhaal als tekst terugkeren in de campagne. Zodat je twitterteksten kunt schrijven of foto-onderschriften voor facebook. Ook creatief werk, maar wel erg uitvoerend.

Tekst is terug
Tekst op internet is aan een kleine revival bezig. De kreet: ‘beeld is de nieuwe tekst’ horen we tegenwoordig minder vaak dan een paar jaar geleden. Ook in de status van het blog vertoont weer een stijgende lijn. Misschien heeft het een met het ander te maken.

Een blog is een uitstekend sociaal medium om het grote verhaal kracht bij te zetten. Als het reclamebureau besluit om het blog in te zetten als onderdeel van de story, zorg dan dat je erbij bent. Gebruik van het blog maakt de loop van verhaal grilliger en onverwachter. Waardoor de rol van de tekstschrijver navenant groter is.

De rol van de tekstschrijver
De ene organisatie doet een beroep op jouw expertise en creativiteit, de andere ziet je als een corrector. Maar laat hoe dan ook merken dat je op de hoogte bent. Verzin desnoods zelf een verhaal.

1. Storytelling: de kracht van het verhaal
2. Weet jij wat online storytelling is?
3. Hierdoor is storytelling zo effectief
4. Vertellen wij verhalen of schrijven we teksten?