Het geheim van de effectieve online copywriter

Iedere online copywriter is een webredacteur, maar niet iedere webredacteur is een online copywriter.

Voilà, onze eigen tegeltjeswijsheid.

De webredacteur is niet meer weg te denken bij het creëren van content voor organisaties die zichzelf online serieus nemen. Maar ‘webredactie’ is inmiddels een containerbegrip geworden. Een vergaarbak waar iedereen ingekieperd wordt die ‘iets met webteksten doet’.

Webredacteur
Grofweg zijn er drie soorten webredacteuren:

  • Je checkt aangeleverde teksten op spelfouten en grammaticale blunders en zet de hele handel in een cms.
  • Je redigeert aangeleverde teksten door structuur aan te brengen, stijlbreuken te lijmen en jargon te lozen.
  • Je schrijft zelf begrijpelijke webteksten (op basis van input van anderen).

Online copywriter
Als online copywriter schrijf je ook teksten voor internet. Daarbij werk je altijd vanuit merkwaarden en denk je voortdurend in termen van:

Geheim
Het geheim van effectieve online copywriting is dat er eigenlijk helemaal geen geheim is. Tekstschrijven is altijd al een kwestie van logisch nadenken geweest. En van een beetje talent.

Dat talent bestaat voor de ene helft uit het toepassen van wat je op school hebt geleerd over grammatica en spelling, voor de andere helft uit taalgevoel.

Hoe meer taalgevoel, des te beter de tekstschrijver. Gevoel voor ritme, de woordkeuze, het vermogen om te komen tot de essentie van de boodschap: dat is wat teksten onweerstaanbaar maakt.

Houding veranderen
Een ervaren online copywriter weet wat werkt. Hij gebruikt zijn talent om de houding van bezoekers op een (mobiele) site te beïnvloeden. Om hun gedrag met een beperkte hoeveelheid woorden te veranderen. Om hen uiteindelijk iets te laten:

  • kopen
  • aanvragen
  • afsluiten
  • steunen
  • doneren

Lukt dat? Dan is de online copywriter zijn geld dubbel en dwars waard.