Storytelling: een overzicht

Stortytelling is een hype. Dat is op zich geen diskwalificatie, hoewel zo’n hype ons wel vaak met een kater achterlaat. Is de kracht van het verhaal in een corporate omgeving overdreven? Of zien we eindelijk het licht? En wat is online storytelling nou eigenlijk precies?

Ik verdiepte me in het fenomeen. Soms liggen dingen zo voor de hand dat het je verbaast dat ze nu pas furore maken. Laat ik beginnen met een verhaal zonder commerciële bijbedoeling.

Het verhaal van het Paard van Troje
Lang geleden belegerden de Grieken zonder resultaat de Perzische stad Troje. De poorten bleven dicht, de muren bleven fier overeind en het fourageren langs sluipwegen ging gewoon door. De Grieken deden of ze het opgaven en bouwden ’s nachts een enorm houten paard. Daarin verstopten zich tientallen zwaarbewapende Grieken. De rest van het leger trok zich terug, op één soldaat na, Sinon.

Toen het licht werd, vertelde Sinon aan de verbaasde Trojanen dat de Grieken vertrokken waren. Uit respect voor de heldhaftige verdediging hadden ze het paard als geschenk achtergelaten. De ontroerde Trojanen braken een deel van hun stadsmuur af, want het paard was te groot om door de poort te kunnen. Ze reden het paard in triomf de stad binnen. Plotseling sprongen de soldaten uit de buik van het paard en zaaiden dood en verderf onder de totaal verbijsterde bevolking. Inmiddels trok het Griekse leger zonder weerstand te ondervinden de stad binnen.

Het verhaal ís een Paard van Troje
Achterdocht is het bastion van de mens. Maar luisterend naar een goed verhaal vergeten wij onze dekking. De meegedragen boodschap neemt bezit van het verraste brein. En omdat wij verhalenvertellers, wij tekstschrijvers, natuurlijk geen kwaad in de zin hebben, is dat fijn voor iedereen.

Posts over storytelling
Storytelling is dus essentieel. Ik heb er vijf artikelen over geschreven.

1. Storytelling: de kracht van het verhaal
2. Weet jij wat online storytelling is?
3. Hierdoor is storytelling zo effectief
4. Vertellen wij verhalen of schrijven we teksten?
5. Storytelling? Neem een koning

Boeken over storytelling
Ik vond een paar boeken over storytelling die me wel wat leken. Hieronder de titels, elk met een korte bespreking. Daar ben ik nog mee bezig.

Guido Rijnja en Ron van der Jagt (redactie), Storytelling. Alphen aan den Rijn 2004.
Annette Simmons, The Story Factor. New York 2006.
Annette Simmons, Whoever Tells the Best Story Wins. New York 2007.
Suzanne Tesselaar en Annet Scheringa, Storytelling handboek. Amsterdam 2008.
Peter Guber, Tell to Win. New York 2011.